fbpx

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

HATÁLYOS: 2018. MÁJUS 21.

Cégünk a DigitHome Kft., az ajaxriaszto.hu weboldal és webshop üzemeltetője tiszteletben tartja és biztonsággal őrzi az Ön személyes adatait, melynek alapja az Adatvédelmi nyilatkozatunk. Regisztrációjával illetve megrendelésével elfogadja Adatvédelmi nyilatkozatunkat, az Önt megillető jogokat, illetve azt, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, amit bármikor visszavonhat.

Cégünk a tudomására jutó személyes adatokat mindenkor az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (Infotv.), a Polgári Türvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénynek (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvénynek  és a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az adatkezeléssel elérendő célhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben kezeli.

Cégünk fenntartja magának a jogot a jelen nyilatkozat rendelkezéseinek megváltoztatására. A módosításokról a Weboldalon rövid felhívás útján vagy a jelentősebb változásokról e-mail-ben tájékoztatjuk a regisztrált felhasználóinkat. Amennyiben az érintett felhasználó a tájékoztatást követően továbbra is igénybe veszi a Szolgáltatást, az a nyilatkozat módosított rendelkezései elfogadásának minősül.

A jelen nyilatkozat alkalmazása során a GDPR-ban foglaltaknak megfelelően a személyes adat fogalma alatt értendő az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg az adott információ alapján a természetes személy azonosítható.

A jelen nyilatkozatban használt további fogalmak jelentése is mindenkor megegyezik a kifejezésnek a GDPR-ban meghatározott fogalmával.

  1. Cégünk adatai

Cégnév: Digithome Kft.

Székhely: 2316 Tököl Szentmiklósi út 7/a.

Telefon: +36 30 6700 110

Kapcsolattartó: Szpisják Adrián

E-mail: hello@digithome.hu

Weboldal: ajaxriaszto.hu

Adóigazgatási szám: 13579179-2-13

Cégjegyzékszám: 13-09-105075

Kibocsátó cégbíróság: Pest Megyei Cégbíróság

Adatkezelés nyilvántatási száma: NAIH-102822/2016.

2. A kezelt személyes adatok tárolása

Cégünk az általa kezelt személyes adatokat az alábbi tárhely-szolgáltató szerverein tárolja

A tárhely-szolgáltató neve: Hostinger International Ltd.

A tárhely-szolgáltató címe: 61 Lordou Vironos Street 6023 Larnaca, Cyprus
A tárhely-szolgáltató weboldala: hostinger.hu

3.  Az adatgyűjtés jogalapja

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett önkéntesen hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdek céljából hivatalosan elrendeli. A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási és fizetési feltételeket, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó adatai kezeléséhez.

4. Cégünk által kezelt személyes adatok köre, kezelésének célja, jogalapja, tárolásának időtartama

4.1. Kapcsolati űrlap, ajánlatkérés

A Kapcsolati aloldalt használva a látogató kérdéseket tehet fel az cégünk munkájáról, szolgáltatásairól, ajánlatot kérhet ezekre vonatkozóan. Az adatszolgáltatás válaszadáshoz, ajánlatadáshoz szükséges, annak elmaradása esetén ezek nem valósulhatnak meg. Célunk szolgáltatásaink értékesítése az oldalon keresztül, így minden megkeresést egy későbbi szerződéskötés előfeltételeként értelmez, ez jelenti az adatkezelés jogalapját, amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

A személyes adatok köre és célja, amiket ezen az oldalon kezelünk:

– név: az azonosításhoz;

– e-mailcím: a kapcsolattartáshoz; ajánlat megküldéséhez szükséges

– üzenet: a válaszadáshoz, ajánlat kidolgozásához és testre szabásához lényeges.

Az adatokat a polgári jogi igény érvényesíthetőségének elévülési idejéig őrzzük meg, ez a hatályos jogszabályok szerint 5 év.

Az érintett vonatkozó jogai: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adataihoz történő hozzáférést, azok módosítását vagy törlését, kezelésük korlátozását az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja kezdeményezni az érintett:

Telefonon: +36 30 6700 110

E-mail: hello@digithome.hu

4.2. Online vásárlás

Személyes adatait felhasználjuk arra, hogy feldolgozzuk online vásárlásait, kezeljük rendeléseit és visszaküldéseit online szolgáltatásunk keretében, és a kézbesítésről vagy szállítási problémák esetén értesítéseket küldjünk. Személyes adatait felhasználjuk a fizetések kezelésére, panaszkezelésre, azonosításra, illetve arra, hogy külső feleknek igazoljuk az Ön címét.

Kapcsolati adatok: (Teljes név, Email, Telefonszám) a megrendelés teljesítéséhez, és az utólagos problémák kezeléséhez elengedhetetlen adatok.

Számlázási adatok: (Név, Címadatok)  a számla kiállításához elengedhetetlen adatok

Szállítási adatok: (Név, Címadatok)  a szállítás teljesítéséhez  elengedhetetlen adatok

Adatait mindaddig megtartjuk, amíg Ön aktív vásárlónk. Illetve mivel a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése értelmében legalább 8 évig meg kell őrizni, így a megrendelésnél megadott adatok elévülése is ehhez igazodik.

4.3. Közösségi oldalak

Cégünk a közösségi oldalakon keresztül is tartja a kapcsolatot a weboldal látogatóival, így a Facebook, Instagram, Youtube, Google+ stb. oldalalakon nyilvános profilja, profilképe, neve, láthatóak számunkra, amennyiben az érintett regisztrált ezekre az oldalakra és ezt a személyes beállításokban engedélyezte az oldal üzemeltetőjének. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatok forrásáról ott tájékozódhat az érintett, ahogy azok kezelésének módjáról, időtartamáról, a törlési vagy módosítási lehetőségekről is. Az adatkezelés jogalapját ebben az esetben az érintett önkéntes hozzájárulása jelenti az adott oldalon személyes adatai kezeléséhez.

4.4. Termék értékelésénél, bejegyzésekhez való hozzászólásoknál kezelt adatok

A termékek értékelésével, hozzászólásokkal az adatbirtokos hozzájárul hogy nevét és véleményét tároljuk, valamint külön beleegyezés esetén mindezt a termék oldalán publikáljuk.

5. Adattovábbítás

Cégünk külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe, az általa kezelt személyes adatokat maga dolgozza fel. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és munkatársai férhetnek hozzá, továbbá megrendelés esetében az adatokat átadja:

5.1. Csomagküldő szolgáltatónak:
A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében történik: az önkéntesen megadott név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, (utánvét esetén) fizetendő összeg. A szállító, illetve megbízottja az adatokat szigorúan bizalmasan kezeli, a cégünk által átadott személyes adatokat a megbízás teljesítését követően semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni
Csomagküldő:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

címe: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

adatfeldolgozás célja: futárszolgálat, csomagok kézbesítése

5.2. Számlázás, és könyveléshez szükséges adatok átadása a következő cégek számára:
billingo.hu
adatfeldolgozás célja: számlák előállítása

5.3. Hírlevelek küldésére használt felület számára

az arra feliratkozott regisztrált felhasználók email címét, valamint nevét továbbítja: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC,

Székhely: 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, Georgia 30318

Online elérhetőség: customersupport@mailchimp.com

adatfeldolgozás célja: hírlevél küldés

5.4. Statisztikai szolgáltatók számára

  • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  • Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland)

6. Mik azok a sütik, és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékozta-tást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Cégünk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a cégünk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

Cégünk további cookie-kal és követőkódokkal kapcsolatos információit megtalálja a Cookie Nyilatkozatunkban.

7. Direkt marketing és hírlevél célú adatkezelés

Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon regisztrálás és a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból 15 napos határidővel vállaljuk.

8. Nyereményjátékokkal kapcsolatos adatkezelés

Társaságunk kampányjelleggel szervezhet nyereményjátékokat, melyek eseti feltételeit külön szabályzat tartalmazza. Az aktuális akció szabályzata minden esetben megtalálható a honlapunk nyitó oldalán, központi helyen elhelyezett linken.

9.  Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. 

Cégünk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik cégünkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

Cégünk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a cégünkhöz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

10. Az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei

10.1.   Tájékoztatáshoz való jog:

Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és 14 cikke szerinti információkat az érintettek rendelkezésére bocsássa, valamint a GDPR 15-22. és 34. cikke szerinti tájékoztatást az érintettek részére megadja. Az érintettek az Adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségére küldött levélben kérhetnek tájékoztatást a személyes adataik Adatkezelő általi kezelésével kapcsolatban.

10.2.   Hozzáféréshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy cégünktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; a címzettek vagy a címzettek kategórái, akikekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják; a személyes adatok tárolásának időtartama; az érintett által gyakorolható jogok (helyesbítés, törlés, tiltakozás, adatkezelés korlátozása); a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ és az automatizált döntéshozatal ténye.

Az érintett kérésére cégünk rendelkezésére bocsátja a rá vonatkozóan kezelt személyes adatok másolatát; első alkalommal díjmentesen, majd ésszerű mértékű díj ellenében.

10.3.   Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére cégünk a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse vagy hogy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje. Amennyiben ezen műveleteket az érintett nem tudja önállóan, a Weboldal felületén elvégezni, akkor kérését 1. pont szerinti elérhetőségeinkre küldheti el.

10.4.   Törléshez való jog:

Cégünk a kérelem átvételétől számított 15 napon belül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben azt az érintett a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megjelölt indokok (pl. az adatkezelési cél megszűnt; az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek más jogalapja nincs; az adatkezelés jogellenes; az érintett tiltakozik az adatkezés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogi kötelezettség alapján törölni kell) alapján kéri. Az Cégünk a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében foglalt okok (pl. az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása vagy jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy jogi igények érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges) alapján jogosult a törlést megtagadni.

10.5.   Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Amennyiben az érintett vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, kérheti, hogy a pontosságuk ellenőrzésének idejére korlátozzuk az érintett személyes adatok kezelését.

Az érintett akkor is kérheti az adatkezelés korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, vagy ha  cégünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igénye érvényesítéséhez. Abban az esetben is jogosult az érintett az adatkezelés korlátozását kérni, ha tiltakozott az adatkezelés ellen; ilyenkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. A korlátozás időtartama alatt a személyes adatokat a tárolás kivételével csak kivételes esetben lehet kezelni.

10.6.   Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban az Adatkezelőtől megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat ő vagy – ha ez technikailag megvalósítható – az Adatkezelő egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

10.7.   Tiltakozáshoz való jog:

Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen (a profilakotást is ideértve). Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

10.8.   Jogérvényesítés:

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal közvetlenül cégünkhöz fordulhatnak az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire küldött levéllel, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a jogainak megsértése esetén az illetékes bírósághoz fordulhat vagy panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

  • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • Telefon: +36 (1) 391-1400
  • Fax: +36 (1) 391-1410
  • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  • Honlap: https://naih.hu/